POLİELEKTROLİT ÇÖZELTİSİ HAZIRLANMASI

Öncelikle 1 ton su, çözelti hazırlama tankına alınır. Karıştırıcı suyun içinde dakikada 400-700 devir dönecek şekilde çalıştırılır. 1 kg toz polielektrolit tuz eker gibi azar azar karışan suyun içine aktarılır ve tamamı boşaltıldıktan sonra karıştırıcının hızı dakikada 300 devire çekilir. Bu miktarlar ile hazırlanan çözelti % 1'lik konsantrasyondadır. Tanka konan su ve toz polielektrolit miktarlarının değiştirilmesi ile çözelti konsantrasyonu farklı değerlere çekilebilir fakat bu konsantrasyonun % 0.1 ile % 2 aralığında kalmasına dikkat edilmelidir. Çözeltinin atıksuya dozlanabilir hale gelmesi için minimum 45-60 dakika boyunca karıştırma işlemine devam edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde polielektrolit tanecikleri suda tam çözünemeyecek ve çözelti veriminde kayıp oluşacaktır.  Karışmış çözeltiye sonradan ek polielektrolit ilave edilmemelidir.polielektrolit çözeltisi, tesisten çıkan atıksuyun debisi ile kıyaslandığında çok az miktarlarda dozlanır. Bu nedenle çözeltinin atıksu havuzu ya da tankı  içinde homojen (eşit) bir şekilde dağılması çok önemlidir. Çözeltinin atıksu ile karışabilmesi için tesis içinde dozlanabileceği en uygun yerin belirlenmesi ve  bu karışmayı sağlayacak ama polielektrolitin oluşturduğu kirlilik yumaklarını bozmayacak bir karışma şiddetinin sağlanması önemli kıstaslardır.


 Adres: 1145/11 Sokak C Blok No:1 Hırdavatçılar Çarşısı Yenişehir-İZMIR Tel: 0 232 469 01 33-34 Fax: 0 232 469 01 35
E-mail:
agron@agron.com.tr
su arıtma firmaları izmir - klor dozaj - polielektrolit - polimer - yumuşatma - içme suyu - dezenfeksiyon - elektriksiz klorlama - güneş enerjili klorlama - tezgahaltı arıtma - arsenik - saf su - filtre - carmaha - su su - arsenik - ev tipi su arıtma - ters ozmoz - su yumuşatma - tablet tuz - havuz kimyasalı - temiz su - osmoz - su arıtma sistemleri