POLİELEKTROLİT (FLOKULANT)
 • FLOKULASYON
 • POLİELEKTROLİTLERİN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ
 • POLİELEKTROLİT ÇÖZELTİSİ HAZIRLANMASI
 • POLİELEKTROLİT ÜRÜNLER
 •   

  Polielektrolit (Flokulant), organik yapıda bir kimyasaldır. Su arıtımında flokulasyon amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır.İçme ve kullanma suyu arıtımında, atıksuların arıtımında ve çamur susuzlaştırmada kullanılır.

  Anyonik, katyonik ve nonyonik polielektrolit (flokulant) olarak gruplandırılabilirler. Anyonik polielektrolit eksi (-), katyonik polielektrolit artı (+) elektriktrik yüküne sahip olup nonyonik polielektrolitler ise elektrik yükü içermemektedir. Polielektrolitler sudaki katı maddeleri ( partikül, AKM ya da yoğun aktif çamur) elektriksel çekim yolu ile önce birbirine yakınlaştırma, sonra ise yumaklaştırıp ağır hale getirme ve çökelterek sudan ayırma özelliğine sahiptir. Doğru oranlarda kullanıldığında tamamı çökelen taneciklerle birlikte çamurun içinde bulunmakta, arıtılmış suyun içinde kalmamaktadır.

  Polielektrolitler (Flokulantlar) toz (granül) yapıda ve sıvı olarak üretilmektedir. Toz polielektrolitler bile suda çözündükten sonra sıvı çözeltiler olarak kullanılmaktadır.

  Polielektrolitleri (Flokulant) birbirinden ayıran başlıca özellikleri molekül ağırlıkları, yükleri ve fiziksel durumlarıdır. Ürün seçimi yapılabilmesi için laboratuar testleri yapılmalıdır. Tesis uygulamalarından sonra da kesin olarak uygun ürün tespit edilebilir.
   

  Adres: 1145/11 Sokak C Blok No:1 Hırdavatçılar Çarşısı Yenişehir-İZMIR Tel: 0 232 469 01 33-34 Fax: 0 232 469 01 35
  E-mail:
  agron@agron.com.tr
  su arıtma firmaları izmir - klor dozaj - polielektrolit - polimer - yumuşatma - içme suyu - dezenfeksiyon - elektriksiz klorlama - güneş enerjili klorlama - tezgahaltı arıtma - arsenik - saf su - filtre - carmaha - su su - arsenik - ev tipi su arıtma - ters ozmoz - su yumuşatma - tablet tuz - havuz kimyasalı - temiz su - osmoz - su arıtma sistemleri